Tarieven

Bekkenfysiotherapie wordt volledig vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Wij declareren deze behandelingen rechtstreeks bij de verzekeraar en worden vergoed conform het contracttarief. 

Dacosta Fysio heeft voor 2020 contracten met alle zorgverzekeraars. U heeft geen verwijzing nodig behalve wanneer u komt voor urineverlies. Op www.defysiotherapeut.nl kunt al alle polissen vergelijken.

Alleen bij urineverlies kunnen er 9 behandelingen worden vergoed vanuit de basisverzekering. Deze worden echter wel doorberekend op uw eigen risico! Als u hiervan gebruik wilt maken heeft u een verwijsbrief van uw huisarts of specialist nodig waarop urine incontinentie vermeld staat. Neem bij vragen contact met ons op of bespreek dit met uw behandelaar.

1000 Algemene Fysiotherapie € 39,00
1200 Zitting Manuele Therapie € 47,50
1600 Zitting Bekkenfysiotherapie € 47,50
1750
Zitting Psychosomatische Fysiotherapie
Toeslag aan huis
€ 47,50
€ 15,00
1864 DTF Screening + intake/onderzoek € 60,00
1870 Intake/onderzoek na verwijzing € 60,00
1871 Intake/onderzoek na verwijzing aan huis € 77,50
1960 Niet nagekomen afspraak 100% tarief
Enkelvoudige rapportages € 36,50
Meer tijdrovende rapportages € 82,50

 

Gemaakte afspraken dienen 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Niet nakomen afspraak worden volledig doorberekend. Uw verzekeraar vergoedt dit niet.

Vergoedingen Zorgverzekeraar

Bekkenfysiotherapie wordt volledig vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Wij declareren rechtstreeks bij de verzekeraar en worden vergoed conform het contracttarief. Dacosta Fysio heeft contracten met alle zorgverzekeraars. U heeft geen verwijzing nodig behalve wanneer u komt voor urineverlies. Op www.defysiotherapeut.nl kunt alle polissen vergelijken. Wanneer u niet aanvullend verzekerd bent gelden deze tarieven.