Urineverlies en blaas

Er zijn verschillende plas- of blaasklachten te onderscheiden: 

Stress urine incontinentie

Deze vorm van urineverlies komt met name voor bij hoesten/niesen, inspanning en zwangerschap. Bij stress urine incontinentie wordt urine verloren wanneer de buikdruk stijgt. Deze druk kan dan niet door de bekkenbodemspieren worden opgevangen. De buikdruk is dan groter dan de afsluitdruk van de plasbuis en er treedt urineverlies op. Er is dus een probleem in het afsluitmechanisme van de bekkenbodem.

Urgency/urge incontinentie

Bij deze klacht is er sprake van een stoornis in het functioneren van de blaas. De blaas trekt zich te vaak en te sterk samen waardoor zeer hevige aandrang ontstaat. Deze mensen moeten vaak plassen, steeds kleine beetjes, terwijl ze het gevoel hebben een heel volle blaas te hebben met hevige aandrang. Soms is de drang zo groot dat er urine wordt verloren. Er wordt dan gesproken van een overactieve blaas. Wanneer er sprake is van hevige drang zonder verlies, spreekt men over urgency.

Urineretentie

Urineretentie betekent dat er urine achterblijft in de blaas na het plassen. Onder normale omstandigheden wordt de blaas (zo goed als) leeggeplast. Wanneer de bekkenbodem niet effectief werkt of de blaas onvoldoende samentrekt kan er urine achterblijven. Dit kan leiden tot (chronische) blaasontstekingen.

LUTS

LUTS staat voor Lower Urine Tract Symptoms: symptomen van de lagere urinewegen. Deze klachten komen regelmatig voor bij vrouwen maar ook bij mannen. De lagere urinewegen bestaan uit de blaas, de plasbuis en, bij de man, de prostaat. Met het toenemen van de leeftijd neemt het functioneren van deze organen af. Klachten die hierbij komen kijken zijn: een minder sterke urinestraal, moeite hebben te beginnen met plassen, moeite met uitplassen, vaak moeten plassen, hevige aandrang, na het plassen het gevoel hebben niet leeg te zijn, mogelijk urineverlies en nadruppelen.

De behandeling bestaat uit oefeningen in combinatie met voorlichting en advies over ademhaling, houding en beweging, drinken en toiletgedrag. De bekkenfysiotherapeut leert u uw bekkenbodemspieren bewust aan te spannen en weer te ontspannen. Ook leert u om verhoging van druk in uw buik op te vangen. Hiermee kunt u uw incontinentie verminderen of zelfs verhelpen. Met de oefeningen verbetert u uw spiergevoel en bent u zich meer bewust van het gebied rondom uw bekken. Als u meer weet over de oorzaken en gevolgen van incontinentie, is het makkelijker om ermee leren om te gaan.

De bekkenfysiotherapeut kan voor het onderzoek en de behandeling een inwendig onderzoek uitvoeren om de werking van de bekkenbodemspieren te beoordelen. Dit soort onderzoeken geven goede informatie voor een oefentherapie op maat. Het onderzoek wordt uiteraard alleen gedaan als u dit zelf ook wilt.

Symptomen

  • Urineverlies
  • Moeilijk kunnen plassen of leegplassen
  • Vaak moeten plassen
  • Hevige aandrang om te plassen
  • Nadruppelen
  • (terugkerende) blaasontstekingen
  • Pijn bij plassen

Vergoedingen Zorgverzekeraar

Bekkenfysiotherapie wordt volledig vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Wij declareren rechtstreeks bij de verzekeraar en worden vergoed conform het contracttarief. Dacosta Fysio heeft contracten met alle zorgverzekeraars. U heeft geen verwijzing nodig behalve wanneer u komt voor urineverlies. Op www.defysiotherapeut.nl kunt alle polissen vergelijken. Wanneer u niet aanvullend verzekerd bent gelden deze tarieven.