Nederlands: COVID-19

Onze praktijk is weer open voor cliënten! Wij volgen de maatregelen van het RIVM en onze beroepsgroep (KNGF) nauwkeurig op. Onze therapeuten maken allemaal gebruik van persoonsbeschermende middelen.

Wij vragen u om bij klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en koorts de afspraak per mail af te zeggen.
Lees de afspraakbevestiging ter voorbereiding van uw komst goed door.

English: COVID-19

Our practice is open to clients again! We closely monitor the measures taken by the RIVM and our professional group (KNGF). Our therapists all use personal protective equipment.

We ask you to reschedule the appointment by e-mail in case of complaints such as colds, coughs, chest tightness and fever.
Read the appointment confirmation carefully in preparation for your visit.