Ontlastingsklachten

Ontlastingsklachten zijn klachten met het ophouden van ontlasting of juist met het lozen van ontlasting. Wanneer de ontlasting niet goed kan worden ophouden spreekt men over ontlastingsverlies of over fecale incontinentie. Wanneer de ontlasting niet op gang komt, wordt er van obstipatie gesproken. Obstipatie en onjuist persgedrag kunnen leiden tot (pijn)klachten.

Verlies van ontlasting of windjes kunnen ontstaan wanneer de bekkenbodemspieren niet (op het juiste moment) werken. Tijdens een afspraak wordt de darmfunctie en het voedingspatroon doorgenomen. Wanneer de ontlasting te dun of juist te hard is kan er als gevolg verlies optreden. Heel vaak naar het toilet moeten voor ontlasting en slechts kleine beetje kunnen ledigen is ook een veel voorkomende klacht. Het toiletgedrag en de functie van de bekkenbodespieren zijn bij deze klacht belangrijk en zullen uitgebreid getraind worden.

Symptomen

  • diarree of obstipatie
  • te hoge of lage bekkenbodemspanning
  • beschadiging van de bekkenbodem na een bevaling of operatie
  • verzakking van de darm
  • onjuist toiletgedrag
  • problemen in de darmfunctie

Vergoedingen Zorgverzekeraar

Bekkenfysiotherapie wordt volledig vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Wij declareren rechtstreeks bij de verzekeraar en worden vergoed conform het contracttarief. Dacosta Fysio heeft contracten met alle zorgverzekeraars. U heeft geen verwijzing nodig behalve wanneer u komt voor urineverlies. Op www.defysiotherapeut.nl kunt alle polissen vergelijken. Wanneer u niet aanvullend verzekerd bent gelden deze tarieven.